De 3 succesfactoren voor managers

De 3 succesfactoren voor future proof managers

Voor welke transformatie staat de manager?

Moet jij als manager er hard aan trekken om de teamresultaten te behalen? Voelen jouw professionals zich verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied, maar kijken ze nauwelijks naar het teambelang? Wil je wel meer verantwoordelijkheid geven aan jouw team maar ontbreekt het jou aan vertrouwen dat jouw team de resultaten wel gaat behalen?


In dit artikel geef ik jou de 3 succesfactoren om een ondernemend team te ontwikkelen en een “onmisbare” manager te worden.


De manager als bedreigde diersoort


Een onmisbare manager… dat staat haaks op alle artikelen de we lezen over de transformatie waar organisaties (agile werken) onvermijdelijk doorheen moeten. Zelforganisatie, zelfsturende teams… deze zijn alleen te realiseren zonder managers, is de tendens.


Toch wordt in veruit de meeste organisaties die invulling geven aan een meer agile organisatie, gewerkt met managers. Deze kunnen juist een cruciale factor zijn in het succesvol transformeren. Voorwaarde is wel dat de manager ook vorm gaat geven aan zijn eigen transformatie. Dat kan namelijk. Door een future proof manager te worden!

Future proof manager


Future proof manager wil zeggen dat je jouw team faciliteert op een zodanige wijze dat jouw professionals bevlogen en betrokken zijn bij de missie van de organisatie.


Het is daarbij nodig dat jij het doel van het werk (missie/visie) centraal stelt en jezelf daarbij dienend opstelt. Het gaat niet om jou, maar om de missie van jouw organisatie. De future proof manager handelt in strijd met het mythische beeld dat de manager in alles vooropgaat.


De 3 succesfactoren


1. Word een kei in het creëren van helderheid (kaders)


Het is aan de leiding om te zorgen voor hogere doelen die de professionals samen nastreven. Want: hoe groter de collectieve ambitie, hoe meer shared values, hoe groter de motivatie, hoe hoger het energieniveau, hoe kleiner de kans op jantje-van-leiden-gedrag, hoe minder hobbyisme en hoe minder planning & controlesystemen nodig zijn!


Ondernemende Teams


2. Leer om te vertrouwen (los te laten) en tegelijkertijd resultaten te behalen


Vertrouwen op jouw team en het behalen van top teamresultaten gaan goed samen. Dat voelt vaak angstig, minder controle hebben op de uitkomst. Toch heeft dit niet te miskennen voordelen. Volg je de juiste chronologische stappen in het ontwikkelen van jouw team, dan gaat jouw team meer bevlogen en betrokken zijn bij de teamresultaten. Onvermijdelijk.


Door het ontwikkelen van betrokken en bevlogen professionals heb je minder planning en controlesystemen nodig. Zodra jij deze signalen ontvangt, ontspant jouw systeem. Het is dus niet geforceerd ‘loslaten’. Juist niet. Het is een samenspel waarin vertrouwen over en weer groeit, doordat je de juiste stappen zet.3. Ontwikkel jezelf en jouw team zodanig dat jouw focus ligt op het werken áán jouw team in plaats van ín jouw team


Dit is de echte shift. Zolang jij werkt in jouw team, hoeft jouw team dat wat jij doet niet zelf te doen. Erger nog: jij doet dan ook niet wat je zelf zou moeten doen. Jouw taak is het om jouw team te faciliteren. Zodanig dat jouw professionals de kaders hebben waarbinnen zij betrokken en bevlogen kunnen werken aan de teamdoelstellingen en missie van de organisatie.


Transformatie van de manager


Het kunnen ontwikkelen van Ondernemerschap lager in de organisatie, in dit geval in jouw team, wordt de cruciale competentie die succesvolle managers van de achterblijvers gaat onderscheiden.


Heb je eenmaal deze competentie (het ontwikkelen van een ondernemend team) in de praktijk gebracht, dan draag je deze mee in de rest van jouw werkende leven. Dat maakt jou tot een onweerstaanbare manager!


Dus, als ik je nu vraag: “werk jij als manager in jouw team, of aan jouw team?” wat gaat dan je antwoord zijn?

Download gratis het E-book in 7 stappen een Ondernemend Team

  • Leer de 7 stappen op weg naar een Ondernemend Team
  • Voor welke transformatie staan managers?
  • Wat maakt jou een Future Proof manager?
  • De valkuil waar de meeste managers instappen met als gevolg een zeer volgzaam team
  • Waarom managers een cruciale rol krijgen in de transitie naar meer zelfsturing voor professionals
50%
Je bent er bijna. 50%
Je ontvangt mijn gratis e-book en mijn wekelijkse artikelen voor managers van hoogopgeleide professionals
Gratis download E-Book