Van controle naar vertrouwen in teamwork | Ondernemendeteams

Van controle naar vertrouwen in teamwork

Van controle naar vertrouwen in teamwork

Herken jij dat je vaak twijfelt of iemand uit jouw team ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan met wat is afgesproken? Dat je vaak de neiging hebt vragen te stellen aan die persoon over de voortgang? Met als resultaat dat jij terugkrijgt dat het lijkt of je weinig vertrouwen hebt in die persoon?

In de 15 jaar dat ik werkzaam ben als teamcoach, heb ik veel mensen zien worstelen met de spagaat tussen controle en vertrouwen. Deze spagaat, die in de praktijk neerkomt op loslaten, is heel actueel. Het command & control-tijdperk lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Organisaties moeten steeds meer bottom-up worden georganiseerd, om zo snel en innovatief te kunnen inspelen op de klantbehoefte. Een top-down benadering met veel command – het geven van opdrachten – en control – checken of deze opdrachten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd – staat haaks op deze beweging.

In dit artikel geef ik 4 tips hoe jij als manager de overgang kan maken van controle naar vertrouwen in jouw team. Je kunt hieronder de tips lezen, of ze bekijken in de video.

Tip 1: Zorg voor heldere teamdoelstellingen en heldere richtlijnen

Zonder duidelijke kaders is het niet duidelijk voor jouw team waarop zij moeten sturen en zullen zij stuurloos acteren. En dat gaat jou niet helpen in het loslaten voor jouw team.

Ik heb een belangrijke vraag voor jou:

Zijn de doelen van jouw team helder en staan deze ook centraal tijdens de teammeetings?

Als er vaak vragen komen over deze doelstellingen, zijn deze vaak ofwel niet duidelijk, ofwel staan ze niet op het netvlies van de mensen in het team.

Tip 2: Geef aan het team aan wat jij persoonlijk van ze nodig hebt om meer los te laten

Communiceer dit in heldere jip-en-janneketaal. Niet: “ik heb jullie commitment nodig op de teamdoelstellingen”. Maar: “wat ik nodig heb is dat ik op (bijvoorbeeld) de 16e van iedere maandschriftelijk wordt geïnformeerd over de voortgang op de volgende KPIs”.

Check ook of jouw team dit aan je kan leveren.

Tip 3: Loslaten van controleneigingen vereist oefening

Je hersenen moeten nieuwe verbindingen gaan leggen. Dit kost oefenen en wilskracht om jouw controle-inpulsen meer te beheersen. Start simpel: begin met oefenen door telkens als je de neiging voelt om te controleren 2 minuten om die spanning te verduren en te reflecteren op het langetermijneffect van die neiging.

De volgende team kan je vervolgens verder helpen in het loslaten van controle door de kijken naar de langere termijn.

Tip 4: Ontwikkel een heldere visie op de ontwikkeling van jouw team

Eigenlijk is dit absoluut noodzakelijk om stap 3 te kunnen uitvoeren. Ga na: wat heeft jouw team nodig om de volgende stappen te kunnen zetten naar zelfstandigheid? Al jouw interventies moeten gericht zijn op die volgende stappen.

Helder hebben waar jouw team staat en daarop acteren, is dan geheel anders dan het volgen van jouw impulsen. Soms betekent dit ook het bijten op je tong en gaan zitten op je handen. Dit zal jij alleen gaan doen als jouw visie op het ontwikkelen van jouw team helder is.

Het ontwikkelen van vertrouwen in jouw team, vraagt om commitment van jou als leidinggevende. Het is een proces dat in het begin langzaam verloopt. Blijf jij consistent in het toepassen van deze 4 tips, dan is het onvermijdelijk dat jouw vertrouwen in jouw team gaat groeien.

Mij missie is om managers te helpen met het ontwikkelen van meer ondernemerschap in hun team. Als jij managers kent die het lastig vinden om te vertrouwen op hun team en daardoor veel in hun controle schieten, dank als je dit artikel deelt. Laat in de reacties onder dit artikel weten wat het voor jou lastig maakt om jouw team meer los te laten. Ik geef je dan graag in een bericht terug een passend advies.

Over de schrijver
Al 15 jaar begeleid ik senior managers van hoogopgeleide professionals in zowel het bedrijfsleven als mede-overheid. Juist deze groep managers zitten in een periode van transformatie. Deze transformatie gaat over controle versus loslaten en werken in jouw team versus werken aan jouw team.Mijn missie is het om managers van professionals te laten excelleren in het ontwikkelen van ondernemerschap in hun team
Reactie plaatsen