3 cruciale fouten waardoor jouw team passief acteert

3 cruciale fouten waardoor jouw team passief acteert

3 cruciale fouten waardoor jouw team passief acteert

Herken jij dat jij als manager er hard aan moet trekken om jouw team tot resultaten te laten komen? Vind jij jouw team passief als het gaat om de teamdoelstellingen? En bemerk je ook dat dit niet de echte oplossing is?

In onderstaande video leg ik 3 cruciale fouten uit waardoor jouw team passief kan acteren. Tevens geef ik tips hoe jij ervoor kunt zorgen dat jouw team eigenaarschap neemt op de teamdoelstellingen en een proactieve houding heeft tijdens teammeetings. Pas je deze tips toe, dan krijgen jouw teamleden meer ruimte om hun individuele talenten in te zetten en kan jij je meer bezighouden met onderdelen van jouw functie die jij echt leuk vindt.

Je kunt de video bekijken, of verder lezen onder de video:

Fout 1: Je vindt het lastig om echt issues in het team te bespreken en houd ze daarom voor je

Houd je lastige issues binnen het team voor je en bespreek je vooral veel zaken een-op-een, dan kan dit leiden tot wantrouwen van jouw teamleden. Het resultaat: veel geroezemoes bij het koffie-apparaat en weinig gevoel van veiligheid binnen het team.

Dit is niet een teamsfeer die jij als manager wenst. Hoe voorkom je dit nou?

Heel simpel, hoe lastig ook: bespreek de issues juist binnen het team. Dit leidt tot openheid en dat is een basisvoorwaarde voor het bevorderen van veiligheid binnen jouw team. Veiligheid is alleen dan voelbaar, wanneer onveiligheid welkom is.

Afgelopen jaar kwam ik hiervan een mooi praktijkvoorbeeld tegen bij een van mijn klanten. Hij gaf me hiervan het volgende terug:

“Het teamprogramma heb ik soms als dramatisch ervaren… Wat is loslaten een moeilijk proces! Hoe zou het met de resultaten gaan? Wat beteken ik dan nog voor mijn team? Nu kan ik zeggen dat het een fantastisch proces is geweest.

Voor de teamleden was het ook heftig. Door de aanpak van Remco, waardoor veel ruimte is voor elk teamlid maar niet vrijblijvend, zijn er confrontaties geweest in een veilige setting. Zo heeft iedereen dat ervaren.

De teamperformance is beter dan ooit. Op praktisch alle KPI’s scoren wij zeer hoog. Het allermooiste was het resultaat van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het hoogste in de organisatie.”

Arco Bierens – Sales Director Manpower

Fout 2: Jij pakt zaken op die aan jouw medewerkers toebehoren

Herken jij dat jij vanuit jouw gedrevenheid zaken op je neemt die eigenlijk aan een van je teamleden toebehoren? Speelt jouw ongedurigheid ook op als jij zaken niet snel genoeg oppakt?

Wanneer je dit doet, zal het betreffende teamlid achterover gaan leunen en aangeven dat zijn werkgever alles zelf al oppakt. Hij of zij krijgt eigenlijk de kans niet eens om zijn of haar werk te doen.

In deze situatie is het behulpzaam als je zaken laat liggen die eigenlijk aan je teamleden toebehoren. Geef hen de gelegenheid deze taken op te pakken. Duurt het dan te lang of wordt het nagelaten, kan je een interventie doen in teamverband, waarbij je vraagt waarom het nog niet is opgepakt en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Fout 3: Jij hebt veel aandacht voor de inhoud en weinig voor het proces

Herken jij dat jij in teammeetings voornamelijk aandacht hebt voor de inhoud en weinig aandacht kan geven aan het proces? De kans bestaat dat dan dat de teammeetings een droge uitwisseling van feiten en meningen worden. Dit leidt tot verlies van energie in de teammeeting. Jij merkt dat mensen afhaken. Als je om je heen kijkt, zie je dat mensen onderuitgezakt zitten en op hun telefoon kijken. Dit zorgt voor een ongemakkelijk gevoel bij jou. Misschien denkt je wel “is het niet boeiend, wat ik vertel?”. Teammeetings worden er zo niet populairder op en ook teamleden gaan er tegen opzien.

Dit hoeft niet zo te zijn. Ga als leidinggevende meer aandacht geven aan het proces. Stel hardop in jouw team een of meerdere van deze vragen:

“Op welke wijze wordt vergaderd in ons team?”
“Hoe zitten we er bij?”
“Gaat het wel over waar het eigenlijk om zo moeten gaan?”
“Wat maakt dat het een wat futloze meeting is?”

Deze procesvragen komen uiteindelijk ook de inhoudelijke uitwisseling en besluitvorming in jouw team ten goede.

Het in praktijk brengen van deze 3 tips is spannend en vraagt om lef van jou en jouw teamleden. Als deze tips van jou een vraag oproept, laat hem dan vooral achter in de reacties onder dit artikel. Ik help je graag verder!

Over de schrijver
Al 15 jaar begeleid ik senior managers van hoogopgeleide professionals in zowel het bedrijfsleven als mede-overheid. Juist deze groep managers zitten in een periode van transformatie. Deze transformatie gaat over controle versus loslaten en werken in jouw team versus werken aan jouw team.Mijn missie is het om managers van professionals te laten excelleren in het ontwikkelen van ondernemerschap in hun team
Reactie plaatsen