Team Leadership Mastermind               TEAM LEADERSHIP MASTERMIND 2020


Exclusieve Mastermind voor Managers van hoogopgeleide professionals


Start 27 en 28 augustus 2020               
TEAM LEADERSHIP MASTERMIND 2020


Exclusieve Mastermind voor Managers van hoogopgeleide professionals


Start augustus 2020

Ben jij een hardwerkende manager die leiding geeft aan professionals?

En moet jij de kar trekken?


Dan herken je ongetwijfeld 1 of meerdere van deze situaties:

 • De professionals in jouw team voelen zich verantwoordelijk voor de eigen taak maar voelen geen verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke teamdoelstellingen......daar ben jij voor;
 • Je zou meer verantwoordelijkheid willen geven aan jouw team maar betwijfelt of dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt;
 • Doordat het eigenaarschap op de teamdoelstellingen laag is, mag jij heel hard werken;
 • Jouw professionals vragen regelmatig om meer kaders en helderheid, zodra je deze geeft blijkt dat ook niet de bedoeling.....nu ontneem jij hun vrijheid;
 • Tijdens teammeetings mag jij de agenda beheren, opstellen, de tijd en de rode draad bewaken;
 • De missie, visie en kernwaarden zijn niet leidend in de keuzes die door jouw professionals worden gemaakt;
 • Soms voelt het alsof jij er alleen voorstaat.

Concreet betekent dit dat jouw team nog weinig eigenaarschap pakt op de teamdoelstellingen en dat jij hard moet werken om dit te compenseren. Totdat helder wordt dat harder werken de bestaande situatie alleen maar verslechtert.

Waarom gaat deze Mastermind daar verandering in aanbrengen?

Inspiratie en Betrokkenheid

Wil je er niet langer alleen voor staan? In deze groep van gelijkgestemde leiders vind je inspiratie. Samen zorgen we voor een omgeving waarin we betrokken zijn met elkaars doelstellingen.

Transformatie

De transformatie van hardwerkende manager naar Leider van een Ondernemend Team. Gegarandeerd.

Resultaten

Het implementeren van jouw inzichten heeft de focus. Een helder systeem van accountability waaraan iedereen gecommitteerd is, zorgt ervoor dat jij gefocust blijft op jouw resultaten.

Wil je een opleiding of wil je resultaten?

Tijdens de 7 jaar dat ik werkzaam was als senior coach voor een groot opleidingsinstituut bleef het voor mij een frustratie dat veel deelnemers aan opleidingen mooie inzichten mee naar huis nemen maar dat het ze niet lukt om deze in de praktijk te brengen.


Veel opleidingen leveren prachtige persoonlijke inzichten op. Helaas zijn deze inzichten  zonder implementatie in jouw team niets waard.


De Team Leadership Mastermind heeft de focus op de implementatie van jouw persoonlijke inzichten. Dat levert echte resultaten op. Voor jou en je organisatie. 

Wie faciliteert deze Mastermind?

Mijn naam is Remco van den Berg.


Al meer dan 15 jaar ben ik Team Leadership Coach voor te hardwerkende managers van hoogopgeleide professionals. Ik leer managers hoe zij eigenaarschap in hun team ontwikkelen. De basis voor de transformatie van manager naar leider.


In de transitie waar organisaties en overheid nu voor staan is het onvermijdelijk voor managers om ook een transformatie te doorlopen. Een transformatie van werken in jouw team naar werken aan jouw team. Indien het jouw strategie is om met hardwerken de gaten in jouw team dicht te lopen dan zit je op een doodlopende weg.


Wil jij als manager deze transformatie in gang zetten dan zijn er 4 randvoorwaarden die nodig zijn om dit succesvol te doen;


 • Niet langer alles alleen doen. Zorg  ervoor dat je onderdeel wordt van een groep gelijkgestemde, inspirerende leiders. Daar word je uitgedaagd om de beste versie van jezelf neer te zetten in jouw Leiderschap.
 • Volg geen opleiding die alleen inzichten oplevert maar een programma waar de focus ligt op de implementatie van jouw inzichten. Resultaatgericht.
 • Zorg ervoor dat jullie een systeem van accountability met elkaar ontwikkelen. Dat levert eerlijke en directe feedback op. Op basis van wilskracht kom je er niet. Het benutten van de kracht van de groep heeft veel meer impact.
 • Plan voldoende momenten in een jaar om uit-te-zoomen, om geïnspireerd te worden door andere leiders. Dan pas wordt volkomen helder wat jij te doen hebt.


De Team Leadership Mastermind faciliteert ambitieuze managers in de transformatie van manager naar leider.

Deelnemers aan de Team Leadership Mastermind uit o.a. de volgende organisaties:

Welke transformaties doorloop jij in de Team Leadership Mastermind?

 • Van Manager naar Leider
 • Van werken in jouw team naar werken aan jouw team
 • Van gaten dichtlopen in jouw team naar focus op de ontwikkeling van jouw team
 • Van hard werken naar slim werken
 • Van een stressvol leven naar een vitaal leven 

Dit is wat deelnemers over de Team Leadership Mastermind 2019 zeggen:

"Veel te lang heb ik alles alleen gedaan."

Wat een stappen heb ik gemaakt dankzij de deelname aan deze Mastermind.


Dankzij het implementeren van alle inzichten die ik kreeg in de Team Leadership Mastermind zijn alle teamleden in mijn MT echt minder aan het navelstaren. Ons gezamenlijk belang is nu de rode draad in al onze MT meetings.

Marlies Sandee

Opleidingsmanager

Hogeschool van Amsterdam

"Blij dat wij als groep volgend jaar verder gaan!"

De Team Leadership Mastermind is een super inspirerende community waar we elkaar inspireren maar ook eerlijk aanspreken. Blij dat we volgend jaar samen verder gaan.


De performance van mijn team is beter dan ooit. Op praktisch alle KPI’s scoren wij zeer hoog.


Het allermooiste was het resultaat van het medewerkers tevredenheidsonderzoek….het hoogste cijfer in de organisatie!

Arco Bierens 

Sales Director Manpower Professional

"Ik weet nu hoe ik eigenaarschap ontwikkel in mijn team"

Dankzij de Mastermind is mij heel helder geworden wat mijn "vastgeroeste" patronen zijn.


Door zelf anders te gaan functioneren (minder hard werken) is het eigenaarschap in mijn team enorm toegenomen.


Zonder de inspiratie en de support vanuit de Mastermind had ik dit niet bereikt.

Marjolijn Nieuwenhuysen

Directeur Bedrijfsvoering OM Noord Nederland

Laat mij vrijblijvend weten of de Team Leadership Mastermind voor mij een match is.

50%
Je bent er bijna. 50%
Wil jij succesvol zijn in de transformatie waar jouw organisatie voor staat?
Geef hier je interesse aan
Your information is safe with us

DE 5 PIJLERS VAN DE TEAM LEADERSHIP MASTERMIND:

Je staat er niet langer alleen voor. Samen werken we aan elkaars resultaten. 

In deze Mastermind groep ondersteunen, inspireren, dagen we uit, confronteren we, zodat jij de door jou gewenste resultaten behaalt. Samen komen we verder. 

Resultaatgericht (Inzicht + Implementatie = Wijsheid) 

Deze Mastermind is geen opleiding. De focus ligt niet op de persoonlijke inzichten maar in hoeverre jij deze inzichten hebt kunnen implementeren in jouw team. Dat is de meetlat. Daar ligt ook de bron van echte wijsheid (inzicht + implementatie). Zo ontstaat echte transformatie. Van jou als leider en daarmee van jouw team.

Inspiratie binnen exclusieve gemeenschap

Binnen de Mastermind staan inspiratie en connectie centraal. We helpen elkaar, dagen elkaar uit om de beste versie van jezelf neer te zetten in jouw Leiderschap.


Een exclusieve groep, gelijkgestemde leiders uit verschillende organisaties, met een andere achtergrond zien jouw blinde vlekken en dagen jou uit om buiten je comfort-zone te treden.

Mentoring & Accountability

Waar nodig krijg je mentoring. Je hoeft niet zelf alles uit te vinden. Bewezen succesformules voor bv. de implementatie van besluitvorming in jouw team en het ontwikkelen van het geven van onderlinge feedback kan jij stapsgewijs implementeren.


Jij legt jouw leiderschapsdoelstellingen en daarmee jouw teamdoelstellingen vast. Deze worden met de gehele groep gedeeld. Helder en inzichtelijk voor iedereen in deze groep. Eenieder heeft commitment op zijn eigen doelstellingen maar tevens wordt commitment gevraagd op de doelstellingen van de andere deelnemers. Gezamenlijk houden we elkaar scherp. 

Transformatie van Manager naar Leider

Uiteindelijk wil jij als manager de stap maken van werken in jouw team naar werken aan jouw team. Daar zit uiteindelijk de kwantum sprong, zowel voor jou als ook jouw team. Dat vertrouwen (loslaten) en resultaten samen gaan wordt door iedere deelnemer ervaren. In de positieve ervaring zit weer de groei in vertrouwen. Soms moet je eerst een stap maken om een nieuwe realiteit te ervaren. In het maken van die eerste stap word jij uitgedaagd.


Je leert de belangrijkste competentie voor een future-proof Leider: het kunnen ontwikkelen van een ondernemend team.

"Iedere manager heeft een Mastermind groep nodig"

In het afgelopen jaar heb ik geleerd om meer achterover te leunen. Dat was bepaald geen makkelijk proces.


Dankzij de steun van mijn Mastermind teamleden voelde ik mij enorm gedragen en gesteund.


Door meer verantwoordelijkheid aan mijn MT te geven, heeft mijn team veel meer eigenaarschap ontwikkeld.

Paul van den Schoor

Afdelingshoofd Informatietechnologie Gemeente Tilburg

"Wij hebben nu met mijn team een duidelijke focus"

Binnen mijn team speelde een vertrouwenskwestie, waar ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor voelde.


Tijdens de Mastermind werd helder hoe ik dit probleem ging aanpakken. Je hebt andere ogen en oren soms nodig om uit je eigen vaste patroon te kunnen stappen.


De vertrouwenskwestie is opgelost en samen hebben we een stip op de horizon gezet. Daar zijn we nu gezamenlijk naar op weg. Er is weer focus. Hiervoor deed iedereen zijn eigen dingetje.

Angeline Kloet

Director Cabin Crew & Catering KLM Cityhopper

"Veel meer een leider en minder manager"

Dankzij mijn deelname aan de Mastermind is mij duidelijk geworden dat het onder controle houden, mijn ingesleten snelweg van handelen is.


Nu zie ik de grote waarde voor het team als ik uit die controle stap. De teamresultaten worden echt beter als ik niet in mijn controle modus zit en meer vrijheid geef aan anderen.


We laten ons niet meer afleiden van onze teamdoelstellingen.

Marja Blaazer

Opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Wil jij succesvol zijn in de transformatie van Manager naar Leider?

Gary Vaynerchuk; "As a leader my employees don't work for me. I work for them."

No opt-in form has been selected

Resultaten van de Team Leadership Mastermind:

Individueel;

 • Jij hoeft niet langer alleen de kar te trekken, daardoor ervaar jij minder stress;
 • Je werkt minder hard, wel slimmer en gerichter;
 • Jij werkt niet langer in jouw team maar aan jouw team;
 • Door de inspiratie die je opdoet in de Mastermind ben je energieker;
 • Je voelt je gedragen en begrepen door je mede-Masterminders;
 • Jij leert de belangrijkste competentie die jou een aantrekkelijke leider maakt; het kunnen ontwikkelen van een ondernemend Team;
 • Jouw focus ligt daar waar deze zou moeten liggen; zorgdragen dat de missie en strategische doelstellingen worden vertaald naar teamdoelstellingen en jouw team faciliteren in het bereiken van de doelstellingen.

Jouw Team;

 • Jouw team heeft veel meer eigenaarschap op de teamdoelstellingen;
 • Jouw team behaalt de beste teamresultaten ooit, met meer vrijheid voor jezelf en heldere kaders voor jouw team;
 • Besluitvorming is in jouw team ontwikkeld en verloopt via een vast stramien;
 • In jouw team wordt onderlinge feedback gegeven waardoor jij niet langer de schoolmeester/juf hoeft uit te hangen;
 • Jouw professionals zijn betrokken en bevlogen bij de purpose en kernwaarden van de organisatie;
 • In jouw team gaat teambelang boven individueel belang;
 • De klant staat centraal in de besluiten die het team neemt.

Let op! Dit programma is niet voor iedereen geschikt. Om de exclusiviteit van de Mastermind te waarborgen vragen wij van de deelnemers:

 • Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring aan hoogopgeleide professionals;
 • Bereidheid te reflecteren op het effect van je interventies in jouw team;
 • Commitment naar jezelf en de andere deelnemers in de Team Leadership Mastermind. Alleen ga je sneller, samen kom je verder;
 • Invulling te geven aan de rode draad in het programma: Inzicht + Actie = Wijsheid;
 • Een ambitieuze geest en een groot hart om invulling te kunnen geven aan de 5 pijlers van de Mastermind;

 • Je komt niet alleen halen maar ook brengen. Zo leren we van elkaar en met elkaar.

Voordat je kan deelnemen aan de Team Leadership Mastermind vindt er een persoonlijk intakegesprek plaats. 


Deelname is pas verzekerd na dit gesprek waarin voor beide partijen helder is dat jouw deelname voor jezelf en de andere deelnemers resultaten gaat opleveren.

Structuur Team Leadership Mastermind 2020:

 • Start-tweedaagse (27 & 28 augustus 2020) 
 • Mastermind 6 bijeenkomsten van 1 dag onder begeleiding van Remco (oktober, december, februari, april, juni, juli)
 • Mastermind Leerteam 4 bijeenkomsten, 1/2 dag (september, november, januari, mei)
 • Tweewekelijkse Skype sessie met Mastermind buddy (voortgang)


 • Intakegesprek in (juli/aug 2020), halverwege het jaar een coachgesprek met Remco (januari/februari 2020)
 • Locatie; Amsterdam

De belangrijkste les die ik in 15 jaar begeleiden van leiders heb geleerd?

Dat je als ambitieuze leider andere inspirerende leiders nodig hebt om te kunnen én durven doorbreken naar het volgende niveau in jouw leiderschap

Wil jij onderdeel zijn van deze exclusieve Mastermind?

Dan ben je meer dan welkom om met elkaar in gesprek te gaan, zodat wij samen kunnen bekijken of deze Mastermind voor jou een goede match is.

50%
Je bent er bijna. 50%
Als leider heb je andere leiders nodig om de volgende stap te maken
Graag wil ik nader kennismaken