De Transformatie van Managers? Werken aan je team i.p.v. in je team!

Over Remco

De Transformatie waar managers voor staan? 


Shift in focus. 

Van werken in jouw team naar  werken aan jouw team

Al 15 jaar begeleid ik teams. Teams waar de betrokkenheid en bevlogenheid bij de missie en doelstellingen van het team soms ver te zoeken is. Gevolg; een hardwerkende manager die op de stoel van zijn teamleden gaat zitten om de boel draaiende te houden. Dat is demotiverend voor de teamleden en daarmee houdt eenieder dit systeem in stand.


Dit fenomeen is terug te vinden op alle niveaus binnen organisaties (van directieteams tot meer uitvoerende teams). Door volgens een vaste systematiek (7-stappen) te werken aan de ontwikkeling van betrokken en bevlogen professionals ontstaan Ondernemende Teams.


In ieder team van professionals zit betrokkenheid en bevlogenheid!

Over Remco:


Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de groepen waar ik onderdeel van uit maak. Opgegroeid in een gezin met een oudere zus en een jongere broer kreeg ik al snel de rol van buitenbeentje (dat gebeurt vaak met de middelste). Dat is leuk omdat het een soort van status aparte geeft maar maakt ook dat echt binden aan een groep voor mij lastig was (en in zekere zin nog steeds is).


Deze "buitenbeen" rol is voor mij een steeds terugkerende plek geweest in groepen waar ik later deel van ging uitmaken. Zowel in mijn vrije tijd (vrienden en sport) als in organisaties waar ik heb gewerkt was ik geliefd om mijn eigenheid (lees buitenbeentje zijn) maar bleek het ook een opgave om mij echt te binden.


Aan de ene kant mijn vrijheid en eigenheid de ruimte geven en aan de andere kant mij binden aan een team en gezamenlijke doelstellingen, alsof dat lastig samen gaat;-)

In alle teams die ik heb begeleid komt eenzelfde dynamiek terug. Hoe bind ik mij aan de missie en doelstellingen van mijn team en organisatie en geef ik gelijker tijd ruimte aan mijn eigenheid (mijn kleur) in dit team? De beste resultaten komen uit een samengaan van beide. Dat heb ik zelf ook maar al te goed geleerd!

Curriculum Vitae:


Vanaf 2002 tot heden werkzaam als senior teamcoach (middenkader, management- en directieteams) bij o.a. de volgende organisaties:


- Microsoft

- Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Breda, Tilburg
- Openbaar Ministerie
- ABN AMRO, Rabobank
- Stater
- Smurfit Kappa
- Hogeschool van Amsterdam
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- CapGemini
Van 2006 - 2012 ben ik tevens werkzaam geweest als senior coach en opleider bij de SchoolvoorCoaching.

Het Programma Ondernemende Teams is ingevoerd bij o.a.;

Waarom Ondernemende Teams?

Het is mijn missie om bij te dragen aan de transformatie binnen organisaties waardoor professionals meer vrijheid krijgen binnen heldere en duidelijke kaders. Professionals worden dan weer uitgedaagd om onafhankelijk te gaan denken (zelf een oordeel te vormen, wat vind ik hiervan?, is dit logisch?, wie dien ik hiermee?).


Ondernemende Teams zijn dan het resultaat. De transformatie van de manager is de cruciale factor in het laten slagen van deze omslag. Een transformatie van controle naar vertrouwen en van werken in jouw team naar werken aan jouw team. 


De manager transformeert naar leider.


Gratis toegang tot mijn video Masterclass; 

In 7 stappen naar een Ondernemend Team

Download gratis deze Video Masterclass!

  • Inzicht in de 7 fasen die jouw team moet doorlopen om een Ondernemend Team te worden
  • Inzicht in de cruciale rol die managers spelen in de transformatie die organisaties (en daarmee ook jouw team) moeten doorlopen
  • Inzicht in de belangrijkste competentie voor een future-proof manager
50%
Je bent er bijna. 50%
Je ontvangt mijn gratis Video Masterclass en mijn wekelijkse tips voor managers van hoogopgeleide professionals
Kijk uit. Inzicht kan definitief zijn.