Programma Ondernemende Teams voor Managers van professionals

ONDERNEMENDE TEAMS 


       Exclusief 6 maanden implementatie-programma

Voor ambitieuze managers met lef die de transformatie willen maken van

werken in hun team naar werken aan hun team 


Start December 2019                                                


ONDERNEMENDE TEAMS
Exclusief 6 maanden implementatie-programma

Voor ambitieuze managers met lef die de transformatie willen maken van

werken in hun team naar werken aan hun team 

Start December 2019

Ben jij een hardwerkende manager die leiding geeft aan professionals?

En moet jij de kar trekken?


Dan herken jij ongetwijfeld 1 of meerdere van deze situaties:

 • De professionals in jouw team voelen zich verantwoordelijk voor de eigen taak maar voelen geen verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke teamdoelstellingen......daar ben jij voor
 • Jij zou meer verantwoordelijkheid willen geven aan jouw team maar betwijfelt of dit ook daadwerkelijk wordt opgepakt
 • Doordat het eigenaarschap op de teamdoelstellingen laag is mag jij heel hard werken
 • Jouw professionals vragen regelmatig om meer kaders en helderheid, zodra jij deze geeft blijkt dat ook niet de bedoeling.....nu ontneem jij hun vrijheid
 • Tijdens teammeetings mag jij de agenda beheren, opstellen, de tijd en de rode draad bewaken 
 • De missie, visie en kernwaarden zijn niet leidend in de keuzes die door jouw professionals worden gemaakt
 • Soms voelt het alsof jij er alleen voorstaat

Concreet betekent dit dat jouw team nog weinig eigenaarschap pakt op de teamdoelstellingen en dat jij hard moet werken om dit te compenseren. Totdat helder wordt dat harder werken de bestaande situatie alleen maar verslechtert.

Future proof manager?

Mijn naam is Remco van den Berg. Al 15 jaar ontwikkel ik ondernemende teams en leid ik teamcoaches op. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest als Senior Opleider bij de SchoolvoorCoaching ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan met het ontwikkelen van Ondernemende Teams.


De afgelopen 15 jaar ben ik werkzaam geweest binnen multinationals, overheid alsmede middelgrote organisaties. Het fenomeen van hardwerkende managers en ontevreden professionals is helaas "universeel". 


In de transformatie waar organisaties en overheid nu voor staan is het onvermijdelijk voor managers om ook een transformatie te doorlopen. Een transformatie van werken in jouw team naar werken aan jouw team. 


Deze transformatie verloopt volgens een vast stappenplan. 

Het 7-stappenplan heb ik ontwikkeld en is in de praktijk binnen veel organisaties succesvol ingevoerd.


In ieder team van professionals zit betrokkenheid en bevlogenheid!

De future-proof manager faciliteert de ontwikkeling van zijn team naar een Ondernemend Team. Het programma Ondernemende Teams ondersteunt ambitieuze managers in dit proces.

Het programma Ondernemende Teams is ingevoerd bij;

Wil je een opleiding of wil je resultaten?

Tijdens de 7 jaar dat ik werkzaam was als senior coach voor een groot opleidingsinstituut bleef het voor mij een frustratie dat veel deelnemers aan opleidingen mooie inzichten mee naar huis nemen maar niet in de praktijk brengen.


Veel opleidingen leveren prachtige persoonlijke inzichten op. Helaas zijn deze inzichten  zonder implementatie in de praktijk niets waard.


Het programma Ondernemende Teams heeft de focus op de implementatie van jouw persoonlijke inzichten. Dat levert echte resultaten op. Voor de manager, zijn team en de organisatie. Gegarandeerd.

In het 7 stappen programma naar een Ondernemend Team, ontwikkel jij de allerbelangrijkste competentie die essentieel is in de transformatie waar managers van professionals voor staan:


Het kunnen ontwikkelen van een Ondernemend Team

Dit is wat deelnemers over het programma 

Ondernemende Teams zeggen:

"Binnen ons MT is veel meer discipline. We komen nu ook de afspraken echt na"

Er was weinig tot geen samenwerking in het MT. Nog erger, de teamleden zagen ook de noodzaak niet tot samenwerking. 


Iedereen had een eigen doel en plan. Ze verhielden zich tot mij, de manager, maar niet tot elkaar.


Door het programma Ondernemende Teams zijn alle teamleden echt minder aan het navelstaren. Ons gezamenlijk belang is nu de rode draad in al onze MT meetings.

Marlies Sandee

Opleidingsmanager

Hogeschool van Amsterdam

"De team performance is beter dan ooit!"

Ondanks dat het af en toe ontzettend moeilijk was om los te laten, kan ik zeggen dat het programma Ondernemende Teams een fantastisch proces is geweest en de resultaten zijn nog mooier.


De team performance is beter dan ooit. Op practisch alle KPI’s scoren wij zeer hoog.


Het allermooiste was het resultaat van het medewerkers tevredenheidsonderzoek….het hoogste cijfer in de organisatie!

Arco Bierens 

Sales Director Manpower Professional

"Iedereen voelt nu meer eigenaarschap"

Door het programma Ondernemende Teams zijn wij in een open setting met elkaar de dialoog aangegaan waardoor over en weer meer begrip is ontstaan.


Het bestuur voelt zich krachtig in haar onderling functioneren en de afdelingshoofden hebben de eerste stappen gemaakt naar een betere onderlinge samenwerking.


Iedereen voelt nu meer eigenaarschap en ondernemerschap.

Marjolijn Nieuwenhuysen

Directeur Bedrijfsvoering OM Noord Nederland

DE 5 PIJLERS VAN HET PROGRAMMA ONDERNEMENDE TEAMS;

Een 6 maanden Implementatie Programma

In 6 maanden tijd implementeer jij 7 concrete stappen op weg naar een Ondernemend Team. Zodat vanuit een stevige fundering (purpose, richtlijnen samenwerking en gedragen teamdoelstellingen) het eigenaarschap van jouw professionals vergroot wordt.

Door intensieve begeleiding, heldere blue-prints en een inspirerende groep gelijkgestemde managers om jou heen behaalt jouw team de beste teamresultaten ooit. Gegarandeerd.

Purpose gedreven Programma

Vanuit een heldere en gedragen purpose ontstaat eigenaarschap. Het vinden van de juiste purpose voor jouw team is stap 1 van het fundament dat jij gaat bouwen. Hoogopgeleide professionals worden gedreven door hun persoonlijke purpose. Op het snijvlak van de zakelijke- en persoonlijke purpose ontstaat bevlogenheid en betrokkenheid.

Resultaatgericht (Inzicht + Implementatie = Wijsheid)

Dit programma is geen opleiding. De focus ligt niet op de persoonlijke inzichten maar in hoeverre jij deze inzichten hebt kunnen implementeren in jouw team. Dat is de meetlat. Daar ligt ook de bron van echte wijsheid (inzicht + implementatie). 

Mentoring & Accountability

Waar nodig krijg je mentoring. Je hoeft niet zelf alles uit te vinden. Bewezen succesformules voor bv. implementatie besluitvorming in jouw team en het ontwikkelen van het geven van onderlinge feedback kan jij stapsgewijs implementeren.


Jij legt jouw teamdoelstellingen vast. Deze worden met de gehele groep (gelijkgestemde managers) gedeeld. Helder en inzichtelijk voor iedereen in deze groep. Een ieder heeft commitment op zijn eigen teamdoelstellingen maar tevens wordt commitment gevraagd op de doelstellingen van de andere deelnemers. Gezamenlijk houden we elkaar scherp. 

Transformatie van Manager naar Leider

Uiteindelijk wil jij als manager de stap maken van werken in jouw team naar werken aan jouw team. Daar zit uiteindelijk de kwantum sprong, zowel voor jou als ook jouw team. Dat vertrouwen (loslaten) en resultaten samen gaan wordt door iedere deelnemer ervaren. In de positieve ervaring zit weer de groei in vertrouwen. Soms moet je eerst een stap maken om een nieuwe realiteit te ervaren. In het maken van die eerste stap word jij uitgedaagd.


Na dit 6 maanden implementatie-programma beheers jij de belangrijkste competentie voor een future-proof manager; het kunnen ontwikkelen van een ondernemend team.

"Ik kan meer achterover leunen"

Het programma heeft ervoor gezorgd dat ik heb geleerd om meer achterover te leunen.


Er is veel meer zelfstandig ontwikkeld door de teammanagers het afgelopen jaar. Dat heeft iedereen trots gemaakt.


Ik heb bewust de verantwoordelijkheid bij de teammanagers gelaten. Dat heeft het team enorm geholpen in het ontwikkelen van ondernemerschap.

Paul van den Schoor

Afdelingshoofd Informatietechnologie Gemeente Tilburg

"Wij hebben nu met het hele team een duidelijke focus"

Binnen mijn team speelde een vertrouwenskwestie, waar ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor voelde.


In het teamprogramma werd helder dat het niet alleen een probleem voor mij was. Samen hebben we met elkaar een duidelijke stip op de horizon gezet.


Daar zijn we nu gezamenlijk naar op weg. Er is weer focus. Hiervoor deed iedereen zijn eigen dingetje.

Angeline Kloet

Director Cabin Crew & Catering KLM Cityhopper

"We laten ons niet meer afleiden van onze teamdoelstellingen"

Dankzij het programma is mij duidelijk geworden dat het onder controle houden mijn ingesleten snelweg van handelen is.


Nu zie ik de grote waarde voor het team als ik uit die controle stap. De teamresultaten worden echt beter als ik niet in mijn controle modus zit en meer vrijheid geef aan anderen.


We laten ons niet meer afleiden van onze teamdoelstellingen.

Marja Blaazer

Opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Resultaten van het programma Ondernemende Teams:

 • Jouw team behaalt de beste teamresultaten ooit, met meer vrijheid voor jezelf en heldere kaders voor jouw team
 • Jij werkt niet langer in jouw team maar aan jouw team
 • Jij leert de belangrijkste competentie die jou een aantrekkelijke manager maakt; het kunnen ontwikkelen van een ondernemend Team
 • Jouw professionals zijn betrokken en bevlogen bij de purpose en kernwaarden van de organisatie
 • Besluitvorming is in jouw team ontwikkeld en verloopt via een vast stramien
 • In jouw team wordt onderlinge feedback gegeven waardoor jij niet langer de schoolmeester/juf hoeft uit te hangen
 • Jij hoeft niet langer alleen de kar te trekken, daardoor ervaar jij minder stress
 • In jouw team gaat teambelang boven individueel belang
 • De klant staat centraal in de besluiten die het team neemt
 • Jouw focus ligt daar waar deze zou moeten liggen; zorgdragen dat de missie en strategische doelstellingen worden vertaald naar teamdoelstellingen en jouw team faciliteren in het bereiken van de doelstellingen.

Let op! Dit programma is niet voor iedereen geschikt. Om de exclusiviteit van het programma te waarborgen vragen wij van de deelnemers:

 • Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring aan hoogopgeleide professionals
 • Bereidheid te reflecteren op het effect van je interventies in jouw team
 • Commitment naar jezelf en de andere deelnemers om dit traject, zonder enige onderbreking, succesvol met elkaar tot de eindstreep te brengen
 • Invulling te geven aan de rode draad in het programma: Inzicht + Actie = Wijsheid
 • Een ambitieuze geest en een groot hart om invulling te kunnen geven aan het ontwikkelen van een ondernemend team waarin jouw professionals bevlogen en betrokken zijn

Voorafgaand aan het traject vindt er een persoonlijk gesprek met de deelnemers plaats. 


Deelname is pas verzekerd na dit gesprek waarin voor beide partijen helder is dat het programma Ondernemende Teams maximale resultaten gaat opleveren.

Programma Ondernemende Teams 2019:

Juli 2019; nog 4 plekken beschikbaar  (Vol)

December 2019 (Start-tweedaagse 19 & 20 december) 

Wil jij binnen 6 maanden het ondernemerschap in jouw team zien groeien?

Wil jij als senior-manager een belangrijke rol spelen in de transformatie van jouw team waarbij professionals meer verantwoordelijkheid krijgen. Is het voor jou helder dat het kunnen ontwikkelen van een ondernemend team dé competentie is waardoor jij een future proof manager gaat worden?  Dan ben je meer dan welkom om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken wat jij nodig hebt in dit proces!

Wil jij binnen 6 maanden met een groep gelijkgestemde managers jouw rol zien transformeren van manager naar leider?!

No opt-in form has been selected
Your information is safe with us