Wat managers zeggen over Ondernemende Teams

       Ervaringen van klanten met het programma Ondernemende Teams:

Testimonials:

Arco Bierens, Sales Director Manpower Professional

Het teamprogramma heb ik soms als dramatisch ervaren….wat is loslaten een moeilijk proces! Hoe zou het met de resultaten gaan? Wat beteken ik dan nog voor dit team? Nu kan ik zeggen dat het een fantastisch proces is geweest.


Voor de teamleden was het ook heftig. Door de aanpak waarin veel ruimte is voor elk teamlid maar niet vrijblijvend, zijn er confrontaties geweest in een veilige setting. Zo heeft iedereen dat ervaren. Door los te laten werd ook duidelijk wie op eigen benen kon staan in het team en wie nog niet. Feedback hebben ze helaas niet beperkt tot onderling. Ik krijg vaak feedback, gevraagd en ongevraagd;-)


De team performance is beter dan ooit. Op practisch alle KPI’s scoren wij zeer hoog. Het allermooiste was het resultaat van het medewerkers tevredenheidsonderzoek….de  hoogste score in de organisatie!

Marloes Ter Beek, Voorzitter Examencommissie Hogeschool van Amsterdam

Ons team bestaat uit sterke karakters die overal een mening over hebben. Tijdens vergaderingen kwamen bepaalde punten steeds terug op de agenda. We bleken te weinig slagvaardig als team om deze punten daadwerkelijk aan te pakken. Er ontstond frictie.

Elkaar direct aanspreken op zaken die niet goed liepen, of het uiten van irritaties deden we niet.


Door het teamprogramma met Remco is veel openheid ontstaan in het team. Hij heeft ons laten inzien welke patronen niet effectief zijn in de samenwerking. We hebben naar elkaar uitgesproken wat er dwars zat.


We zien de diversiteit in ons team nu als onze kracht en dat beleven wij als meer verbonden met elkaar. Ik voel mij ook vrijer om mijn eigen twijfels in mijn rol als voorzitter van dit team te delen.


Het teamprogramma heeft als resultaat opgeleverd dat wij prettiger en duidelijker met elkaar samenwerken en daarmee ook de teamdoelstellingen halen. Onze samenwerking levert weer energie op.

Marjolijn Nieuwenhuysen, Directeur Bedrijfsvoering OM Noord Nederland

In ons team, bestuur en afdelingshoofden, liep de samenwerking soms stroef. We wilden beter met elkaar in gesprek komen. Wij kregen als bestuur vaak de feedback "jullie zijn nogal stevig en sturend". Tjaa.... dat was geen nieuwe feedback, dat weten we wel van onszelf . Om minder sturend te zijn hebben wij nodig dat de afdelingshoofden meer samenwerken en hun eigen ruimte creëren. Dit was het systeem waarin ons team vastliep.


De begeleiding van Remco was een verademing. Door de rustige en onpartijdige werkwijze ontstaat er ruimte waardoor iedereen tot zijn recht komt. Zo’n teammeeting is al spannend genoeg….je voelt toch ook ergens dat het gaat over…”Wat vinden wij nou van elkaar?”.


Het teamprogramma heeft opgeleverd dat wij in een open setting met elkaar de dialoog zijn aangegaan waardoor over en weer meer begrip is ontstaan. Het bestuur voelt zich krachtig in zijn onderling functioneren en de afdelingshoofden hebben de eerste stappen gemaakt naar een betere onderlinge samenwerking. Iedereen voelt nu meer eigenaarschap en ondernemerschap.

Paul van den Schoor, Afdelingshoofd Informatietechnologie Gemeente Tilburg

Van negen teams 1 team maken, dat was een grote klus. Bij de start zat iedere teammanager er ook in vanuit zijn eigen belang. Dat was hard werken voor mij. Veel van de daadkracht in het team was van mijn inspanning afhankelijk.


Het teamprogramma heeft ervoor gezorgd dat ik heb geleerd om meer achterover te leunen. Er is veel meer zelfstandig ontwikkeld door de teammanagers het afgelopen jaar. Dat heeft iedereen trots gemaakt. Ik heb bewust de verantwoordelijkheid bij de teammanagers gelaten. Dat heeft het team enorm geholpen in het ontwikkelen van ondernemerschap.

Marja Blaazer, Opleidingsmanager Hogeschool van Amsterdam

Dankzij het teamprogramma is mij duidelijk geworden dat het onder controle houden mijn ingesleten snelweg van handelen is, dat is hoe ik de dingen doe.


Dat nu niet meer doen kost mij net ff meer energie dan toen ik dat wel deed ;-)

Ik zie de grote waarde voor het team indien ik uit die controle stap. De teamresultaten worden echt beter als ik niet in mijn controle modus zit en meer vrijheid geef aan anderen.


Persoonlijke issues worden nu niet meer zo groot in ons team. We laten ons niet meer afleiden van onze teamdoelstellingen.

Angeline Kloet, Director Cabin Crew & Catering KLM Cityhopper

Binnen mijn team speelde een vertrouwenskwestie. Ik voelde mij daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Maar wist niet goed hoe hier mee om te gaan? 


In het teamtraject werd helder dat het niet alleen een probleem voor mij was. De rest van het team heeft het ook gevoeld, gedoogd en er niets mee gedaan. Pas toen iedereen zich verantwoordelijk ging voelen voor het gebrek aan vertrouwen ging gelijk het onderlinge vertrouwen weer groeien. 


In het teamtraject hebben we met elkaar een duidelijke stip op de horizon gezet. Daar zijn we nu gezamenlijk naar op weg. Er is weer focus. Hiervoor deed iedereen zijn eigen dingetje.

Gratis toegang tot mijn video Masterclass; In 7 stappen naar een Ondernemend Team

Download gratis deze video Masterclass !

  • Inzicht in de 7 fasen die jouw team moet doorlopen om een Ondernemend Team te worden
  • Inzicht in de cruciale rol die managers spelen in de transformatie die organisaties (en daarmee ook jouw team) moeten doorlopen
  • Inzicht in de belangrijkste competentie voor een future-proof manager
50%
Je bent er bijna. 50%
Je ontvangt mijn gratis Video Masterclass en mijn wekelijkse tips voor managers van hoogopgeleide professionals
Direct gratis toegang